Integritetspolicy

Registerbeskrivning. Personuppgiftslagen (523/1999) 10 paragraf. 6.7.2017.

Den registeransvarige: Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f., c/o Y. Sjöblom, Vävarg. 3 b, 21600 Pargas

Kontaktperson i ärenden angående registret: A. Lindström, Lillviksstranden 16, 21650 Lillandet tel. 044 7545437, anna.lindstrom@parnet.fi.

Registrets namn: Medlemsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter: Föreningens medlemmars kontaktuppgifter som används vid utskick av bl.a. fakturor för medlemsavgift, inbjudningar och medlemsbrev. Medlemmarnas födelseår används vid anmälan av föreningens arsstatistik till Åbolands Ungdomsförbund.

Registrets datainnehåll: Medlemmarnas namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och födelseår.

Regelmässiga uppgiftskällor: Föreningens medlemmar meddelar sina uppgifter till registret själv via föreningens sekreterare eller kassör.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter: Personuppgifter används endast internt inom föreningen till ändamål som nämns under ändamål.

Översändande av uppgifter av uppgifter utanför EU eller EES:  Uppgifter sänds inte utanför EU.

Principerna för skyddet av registret: Manuellt material finns inte. Medlemsregistret finns och förvaltas i Googles molntjänst. Endast föreningens ordförande, sekreterare och kassör har tillgång till medlemsregistret.