PANIK I RÖLLEBY

av Anna Bondestam och Bengt Ahlfors

Teaterboulages första uppsättning!

Premiär 27.6.1997 ute på Hembygdsmuseibacken i Pargas

En ny stilig präst kommer till byn. Giftaskandidaterna är många …

rolleby-daniela-nina

Pressklipp

”En hel del av äran kan tillskrivas regissören Henrik Grönroos som enligt adepterna hela tiden varit den stora inspirationskällan. … Huvudpersonerna, kyrkoherde Vestenius (Jonas Stenström) och pigan Stinakajsa (Mikaela Nyström) hör till de bärande krafterna, likaså Alf Silfver som den enorma krögaren Samuel Bjong. Riddo gjorde en perfekt insats som den alltid stupfulla, men belästa och kloka apotekaren. … Maria Eriksson gör en med miner och gester en mycket inlevelsefull insats. Berättelsen knyts bra ihop av berättaren Fia Isaksson.”
ÅU/Folke Pahlman 1.7.1997

no images were found


Produktion

Regi –
Henrik Grönroos

Musik –
Riddo Ridberg + trad. folkmusik

Scenografikonsult –
Kaj Puumalainen

Byggare –
Torvald Fjäder, Runar Ridberg,
Janne Lindgård, m.fl.

Dräkter –
Maggo Åberg

Ljudtekniker, affisch –
Sam Sihvonen

Koordinator –
Tora Ehrstedt


På scen

Fia Isaksson
– berättaren

Manku Ekman
– borgmästare Renman

Henneth Hinders
– hustrun Elisabeth

Tove Lipponen
– dottern Hedvig

Keijo Virkkala
– rådman Berg

Siw Karlsson
– rådmanskan

Laura Johansson
– systerdottern Lova

Gustav Sundström
– skolmästaren

Alf Silfver
– krögare Bjong

Nina Alopaeus
– hustrun Beata

Daniela Nurmi
– dottern Sofi

Riddo Ridberg
– apotekare Vidnäs

Jonas Stenström
– kyrkoherde Vestenius

Oskar Skaag
– dräng hos rådman/betjänten

Micaela Nyström
– piga hos rådman

Margot Åberg
– husmamsell i prästgården

Maria Eriksson
– piga i prästgården

Rasmus Salonen
– smedgesäll Gustav Nordén

Tommi Lindqvist
– lurendrejare Lundgren/landshövdingen

Hanna Lindberg
– en gumma

Runar Ridberg
– musiker

Linda Karlsson, Mira Karlsson,
Emilia Holmberg, Johanna Heino,
Katri, Kasper och Kalle Virkkala,
Ida och Axel Ridberg
– barn