tb-20-www-logoFöreningen TEATERBOULAGE yhdistys rf grundades i mars 1997 i Pargas.

MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHET
Teaterboulage har sedan starten haft som mål att sätta upp 1–3 teateruppsättningar per år av varierande slag. Hittills har det blivit över 55 stycken, alltså i medeltal drygt två pjäser per år, vilket gör oss till en av svenskfinlands mest aktiva amatörteaterföreningar.

Förutom ett flertal nyskrivna pjäser och revyer har föreningen också bjudit på fars, komedi, drama, klassiker, improkvällar, barn- och dockpjäser och med deltagare i alla åldrar, både på scenen och i publiken. Teaterboulage har också ofta varit samarbetspart i andra arrangörers produktioner, bl.a. i de populära ungdomsshowerna som Pargas stad producerat genom åren.

Teaterboulage kan inofficiellt kallas för ”Åbolands sommarteater”, eftersom föreningen är ensam i hela Åboland om att kontinuerligt uppföra sommarteater på svenska.

Förutom detta arrangeras även gästspel, medlemskvällar, öppna pjäsläsningar, teaterresor och/eller -kurser som föreningens medlemmar och aktiva kan delta i. Det har även hållits flera drama/teaterklubbar för barn och ungdomar under åren. En jubileumsutställning om föreningens 20 första år visades i mars 2017 i Gamla Kommunalstugan.

Teaterboulage är mer än bara en förening. Det är en familj. Ett sammanhang att växa i.

Välkommen med i vår verksamhet (på eller bakom scenen) och/eller som medlem!

FACEBOOK OCH INSTAGRAM
Vi finns också med på FACEBOOK, gilla vår sida så kan du också där läsa om vår verksamhet. På Facebook-sidan finns också en massa bilder, både på och bakom scenen, som inte finns här på hemsidan. Om du har minnen eller kommentarer från våra pjäser som du vill dela med dig, så skriv gärna in dem på vår Facebook-sida. Glöm inte heller att följa oss på Instagram @teaterboulage .

HUR BLIR MAN MEDLEM?
Medlemsavgiften är 15€ för vuxna och 10€ för barn under 13 år. Du blir medlem genom att betala in summan på vårt konto FI12 4055 8220 0155 63 (Aktia). Kom ihåg att också nämna adress och födelseår. Flera personer kan bli medlemmar på samma inbetalningsblankett, nämn i så fall allas namn i meddelandefältet. Som medlem får du förmåner till vissa produktioner och teaterresor. Bli medlem här.

Du som redan är medlem! Meddela (om du inte har gjort det tidigare) din mailadress åt vår kassör yngve.sjoblom(at)parnet.fi

STIPENDIEFOND
År 2017 fyllde föreningen Teaterboulage 20 år. Då grundades det en stipendiefond. Pengar från den fonden delar föreningen ut till en eller flera ungdomar, som deltagit i någon av våra produktioner, och som visat extra stort teaterintresse, inklusive intresse för musik, dans, scenografi och teknik. En eller flera personer kan under året få stipendium.

Om du vill som privatperson, förening eller företag betala in valfri summa till vår stipendiefond, så är kontonumret FI12 4055 8220 0155 63 (Aktia). Skriv som meddelande ”Stipendiefond” och betalarens namn. Tack.

STYRELSE OCH KONSTNÄRLIGT RÅD
Föreningens styrelse väljs för ett år i sänder.
Medlemmarna i det konstnärliga rådet väljs för två år i sänder.

HUR KONTAKTA TEATERBOULAGE?
Maila: info(at)teaterboulage.fi
Ring: +358 40 8393 188
Via vår sida på Facebook

GARDEROBEN
Teaterboulage lånar ut kläder ur garderoben enligt följande villkor:
– För varje lån (dräkthelhet) betalas 20€ i pant.
– När man hämtar tillbaka allt (i samma skick), så får man tillbaka 15€. Det tas foto av dräkthelheten innan utlåning.
– Alla lån går via mailen garderobentb(at)gmail.com. Det kan ta några dagar innan det kommer svar.
– Vi lånar inte ut dräkter för fester (där låntagaren är gäst), vi lånar heller inte ut peruker, smink eller smycken. Om rekvisita måste kommas överens skilt.
– Beskriv i ditt mail vad du är ute efter.

Registerbeskrivning. Personuppgiftslagen (523/1999) 10 paragraf. 6.7.2017.

Den registeransvarige: Föreningen Teaterboulage Yhdistys r.f., c/o Y. Sjöblom, Vävarg. 3 b, 21600 Pargas

Kontaktperson i ärenden angående registret: A. Lindström, Lillviksstranden 16, 21650 Lillandet tel. 044 7545437, anna.lindstrom@parnet.fi.

Registrets namn: Medlemsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter: Föreningens medlemmars kontaktuppgifter som används vid utskick av bl.a. fakturor för medlemsavgift, inbjudningar och medlemsbrev. Medlemmarnas födelseår används vid anmälan av föreningens arsstatistik till Åbolands Ungdomsförbund.

Registrets datainnehåll: Medlemmarnas namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och födelseår.

Regelmässiga uppgiftskällor: Föreningens medlemmar meddelar sina uppgifter till registret själv via föreningens sekreterare eller kassör.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter: Personuppgifter används endast internt inom föreningen till ändamål som nämns under ändamål.

Översändande av uppgifter av uppgifter utanför EU eller EES:  Uppgifter sänds inte utanför EU.

Principerna för skyddet av registret: Manuellt material finns inte. Medlemsregistret finns och förvaltas i Googles molntjänst. Endast föreningens ordförande, sekreterare och kassör har tillgång till medlemsregistret.

 

 

STYRELSE 2022

John Lassus, ordf.
Mathias Bergman

Stefan Drugg
Frida Lassus

Anna Lindström

Axel Mattsson
Yngve Sjöblom
Ingeborg Spiik
Mecki Ruokolahti,
ersättare
Lisa Taulio,
ersättare

KONSTNÄRLIGT RÅD 2021-22

Riddo Ridberg, konstnärlig ledare
Daniela Franzell
Mecki Ruokolahti
Ingeborg Spiik
Samuel Karlsson
Lena Långbacka/Paul Reuter
+
Bobo Lundén, 
rådgivare

Pjäserna har visats i

PIUG Kultursal
Hotel Kalkstrand
Brandkårshuset

Grottan (= Befolkningsskyddet)
Malms skola
Föreningshuset
Gamla kommunalstugan
Råttis
Pensionatet/Industrimuséet
Manegen
Gamla Malmen
(ute)
Centralparken
(ute)

Sommarpjäserna har visats på

Hembygdsmuseibacken
Norrgårds konstklinik
(f.d. Hostel Norrgård’s Inn)
Lillholmen